tilbage til forsiden aktuelt på netbryllup.dktraditioner og skikkelæsernes siderbrevkassenpolterabendshopping

Bryllupsskikke


Brudens udstyr

Vielsen
Lysning
Borgerlig vielse
Kirkelig vielse
Registreret partnerskab
Vielsens historie
Vielsesceremonien
Vielsesringe
Vielsesringene
Det at udveksle ringe hører ikke med til vielsesritualet, derfor aftaler man med præsten, hvornår i forløbet denne handling skal finde sted. Som regel foregår det umiddelbart efter tilspørgelsen, og efter at parret har givet hinanden hånden på, at de vil holde det, de netop har lovet. Ringene hørte oprindeligt til forlovelsesritualet. De afløste efterhånden de fæstensgaver, det vordende brudepar gav hinanden, når de med slægten som vidne gav hinanden "ja-ordet".

Skikken med at anvende en ring som det synlige symbol på, at man havde indgået en aftale, kom først til Norden i første halvdel af 1300-tallet. Den kom fra Middelhavslandene, hvor den havde været brugt længe før kristendommen. Det var den katolske kirke, der søgte at få afskaffet fæstensgaver ved trolovelsen og få dem erstattet med udvekslingen af ringe. Skikken bredte sig kun langsomt, bl.a. fordi ringen som symbol på troskab i kærlighed ikke var kendt i Norden. Her anvendte man en knyttet knude som symbol, eller en rund mønt - helst af guld - som man brød over i to halvdele. Hver af parterne skulle så have en halvdel.

Hvilken finger?

Da skikken med at udveksle ringe endelig var blevet almindelig, fik man problemer med, om det var højre eller venstre hånds fjerde finger, der skulle være ringfingeren. I følge en ældgammel anskuelse, der havde fået yderligere vægt, fordi den var blevet antaget af kirkens mænd, skulle ringen sættes på venstre hånd, til hvis ringfinger, der mentes at gå en åre lige fra hjertet. Men dette kom i strid med, at ringen som trolovelsestegn selvfølgelig burde anbringes på den hånd, med hvilken troskabsløftet blev afgivet, og det var jo højre hånd. Selv i dag hersker der tvivl, om det er venstre eller højre ringfinger, der er "den rigtige".

De fleste vælger venstre finger til forlovelsesringen og højre til vielsesringen. De færreste anskaffer sig dog i dag både forlovelsesringe og vielsesringe, i stedet flytter de ofte ringen fra venstre ringfinger til højre, når de bliver gift. Men én ting er sikkert: Hvis man tager sin forlovelsesring af, skal man passe på ikke at tabe den, for det varsler nemlig ulykke.
   
   
om netbryllup.dkannoncør information